Jak správně postupovat, pokud se stane dopravní nehoda?

Jak správně postupovat, pokud se stane dopravní nehoda?

Riziko dopravní nehody lze minimalizovat především defenzivní jízdou. Nicméně i když jezdíte opatrně, ke karambolu stejně dojít může. A ani to nemusí být vaší vinou. Napálit do vás může někdo jiný. Pokud jste svědomitými řidiči, je i přesto dobré vědět, co dělat v případě, že k nehodě skutečně dojde. Možná byste se divili, kolik polopravd a nesmyslů je rozšířených mezi řidiči. Takže na co si dát pozor, aby se případná dopravní nehoda nestala vaší noční můrou?

Snažte se zachovat klid a racionální uvažování

Ano, od klávesnice se snadno radí, abyste nezačali panikařit. Ale věřte, že my už jsme v minulosti párkrát účastníky nehody byli (naštěstí vždy nezaviněné). A proto víme, že ačkoliv zachovat chladnou hlavu není snadné, není to ani nemožné.

Dojde-li k nehodě, nedupejte na brzdu a nesnažte se za každou cenu ihned zastavit. Pokud se dále podél silnice nachází odbočka na polní cestu anebo třeba odstavné parkoviště, pokračujte v jízdě a bezpečně zastavte až tam (samozřejmě pokud je toho vaše auto schopno). Při vystupování kontrolujte ve zpětném zrcátku či pohledem, zda se k vám neblíží jiné vozidlo a zda nehrozí, že vás smete. Nedošlo-li k vážnějším zraněním (např. páteře), zajistěte, aby všichni vaši spolucestující opustili vozidlo. A vypněte motor, pokud stále běží.

Pokud to vyžaduje situace, pomozte i dalším účastníkům dopravní nehody, dostat se z havarovaného vozidla. A nezapomeňte ani na přepravovaná živá zvířata, která budou po srážce určitě značně rozrušená.

Všeobecně platí, že život a zdraví účastníků nehody jsou na prvním místě. A až potom se řeší další důležité úkony.

První pomoc, pak záchranáři

Jsou-li následky nehody vážné a někteří z pasažérů potřebují bezodkladnou první pomoc (např. se dusí či velmi silně krvácí), věnujte se nejprve jim a až poté volejte záchranáře. Pamatujte na to, že povinnost poskytnout první pomoc platí pro všechny. Od toho si všichni v autě vozíme autolékárničku, jejíž obsah musí odpovídat platné legislativě. Ideální stav samozřejmě je, když si po nehodě rozdělíte úkoly – např. jeden z vás volá záchranáře, druhý se věnuje raněným a třetí zajišťuje místo nehody. Ne vždy je ale tolik rukou k dispozici.

Jde-li o vážnější nehodu, případně hromadný karambol, vždy volejte rovnou na linku 112. S velkou pravděpodobností na místo operátor pošle kromě záchranné služby také hasiče a policii. Není rozhodně chybou požádat o spolupráci kolemjdoucí.

A máte právo v případě nutnosti i zastavovat vozidla, která kolem nehody projíždějí. Dbejte při tom ale na bezpečnost, svou vlastní i těch, které chcete zastavovat.

Pokud na místě nehody hoří a vy máte k dispozici vhodný hasičský přístroj, pokuste se požár uhasit. Pamatujte při tom ale na svou vlastní bezpečnost. Nehaste rozsáhlejší požáry. Existuje riziko výbuchu pohonné směsi.

Není-li to absolutně nezbytné, s havarovanými vozy nemanipulujte do doby, než bude nehoda řádně zadokumentována. Neodmontovávejte poškozené díly a nic neopravujte. Jinak hrozí, že tím zkomplikujete řešení dopravní nehody, a tedy i náhradu škody.

Jak daleko umístit výstražný trojúhelník?

Na běžných pozemních komunikacích je minimální vzdálenost stanovena na 50 m. Na dálnici musíte trojúhelník umístit alespoň 100 metrů za havarované vozidlo. V obci může být vzdálenost i menší, pokud to vyžadují okolnosti. Každopádně při chůzi a umisťování výstražného trojúhelníku mějte na sobě reflexní vestu. Pokud vám trojúhelník, vesta či autolékárnička v autě chybí, doporučujeme si je bez zbytečného odkladu pořídit, ať už separátně, anebo pohodlně v rámci bezpečnostní sady. Jinak kromě pokuty riskujete i to, že nebudete moci na vzniklou nehodu reagovat adekvátně.

Pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte na povinnost používat dětskou autosedačku. Pro její upevnění na sedadlo budete potřebovat také upevňovací soupravu.

Kdy musíte volat policii?

Dojde-li k usmrcení či zranění osob v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné policii volat vždy. Pokud došlo pouze k hmotné škodě, která zjevně nepřevyšuje částku 100 000 Kč, policii volat můžete, ale nemusíte (není pravda, že by se za výjezd k banální nehodě platilo). Policii je nutné zavolat i tehdy, pokud došlo ke škodě na majetku třetí osoby, i kdyby byla sebemenší (např. promáčknutá svodidla). Ale pozor, na zúčastněná auta se vztahuje výjimka: pokud je vlastníkem nabouraného vozu třeba váš bratr, není na něj nahlíženo jako na třetí stranu, jejíž majetek byl poškozen. Na druhou stranu, vlastní-li havarované auto např. leasingová společnost, s velkou pravděpodobností budete smluvně zavázání k tomu, abyste policii volali ke každé nehodě. A totéž může platit tehdy, máte-li uzavřeno např. speciální pojištění.

Všeobecně doporučujeme policii k nehodám spíše volat než nevolat. Jednak se u moderních komplikovaných aut plných senzorů, parkovacích kamer a dalších vymožeností reálná škoda odhaduje těžko. Navíc riskujete, že někde něco nezaznamenáte správně, čehož se pak může chytnout pojišťovna druhého řidiče. Protokol od policie má přece jen větší váhu.

Vážnější nehoda? Druhého účastníka pošlete na zdravotní vyšetření

Lidé jsou oportunisté. V Česku, v Německu, v USA. Objevily se případy, kdy účastník dopravní nehody nejprve prohlásil, že zraněn nebyl, aby pak za několik dní přispěchal do nemocnice se zdravotními potížemi, které přisuzoval oné dopravní nehodě. A argumentoval při tom tím, že byl bezprostředně po nehodě v šoku, a proto svůj zdravotní stav nedokázal posoudit.

Co teď s tím? Dobrou zprávou je, že v takovémto případě nese důkazní břemeno domnělý postižený. Čili je to právě tato (ne?)zraněná osoba, která musí prokázat, že jsou její zdravotní potíže způsobené touto konkrétní nehodou, a ne třeba opileckým pádem ve tři hodiny ráno a o dva dny později. Každopádně pokud budete účastníkem těžší než zcela banální nehody (definujme si ji třeba jako nehodu, při které došlo k vybouchnutí airbagů), je vhodné všem zúčastněným doporučit, aby se nechali bezprostředně po ní vyšetřit. Mohou odmítnout. Minimálně ale pak můžete do protokolu zaznamenat, že tuto možnost nevyužili, ačkoliv jim byla výslovně nabídnuta.

Totéž ale platí i obráceně. Pokud někdo naboural vás a vy máte podezření na nějaké své zdravotní komplikace, uveďte je a požadujte vyšetření v nemocnici. Pokud se rozpomenete až za několik dní (protože potíže neodezní), bude se vám příčinná souvislost dokazovat náročněji. Za vyšetření v nemocnici se kromě poplatku za vzduch regulačního poplatku ve výši 90 korun nic neplatí. Jedinou cenou tak bude pouze váš čas.

Velký pozor na tzv. sekundární nehody

Sekundární nehody jsou definované jako takové nehody, k nimž dojde v souvislosti s předchozí nehodou a v její bezprostřední blízkosti. Může jít o srážku s odstaveným a havarovaným autem anebo o kolizi, která vznikla, když se ostatní řidiči vyhýbají havarovanému autu. Velmi často jsou pak sekundární kolize způsobené nepozornými řidiči (lidově řečeno “čumily”), kteří s vervou pozorují místo nehody, ale tím pádem ztrácí přehled o dění před nimi, důsledkem čehož bourají (např. do vozidla jedoucího před nimi). Jak se jim vyhnout? Hledět si svého, nekochat se cizím neštěstím, udržovat si odstup od řidiče jedoucího před vámi a doufat, že ten, kdo cestuje za vámi, četl tento článek (anebo se alespoň řídí pravidlem výše uvedeným).

Sekundární nehody nejsou žádným okrajovým fenoménem. Ročně jich u nás policie řeší v průměru něco přes tisíc. Reálné číslo ale bude určitě vyšší, jelikož ne ke každé nehodě je policie volána (odhaduje se až trojnásobek). A pozor, nejde vždy jen o banální nedobrzdění a “naboření” nárazníku auta před vámi. Ročně při sekundárních nehodách v ČR zahyne průměrně 23 osob.

Lovce nehod razantně odmítejte

Fenoménem českých silnic jsou tzv. lovci nehod. K nehodám často dorazí dříve než bezpečnostní složky, jezdí ve vozech vybavených majákem a z jejich sebevědomého vystupování máte občas pocit, že k vám právě dorazil (s několikaminutovým zpožděním) anděl strážný. Začnou vás ubezpečovat o tom, že po vás nebudou nic chtít a že vše vyřeší s vaší pojišťovnou a autorizovaným servisem sami. Ale pozor. Zpravidla se jedná o šejdíře, kteří nabízí v lepším případě průměrné služby za nadprůměrné ceny (tedy takové, které vaše pojišťovna nebude akceptovat), v horším případě mizerné služby za hodně peněz. Auto vám dost možná opraví nekvalitně a ve špatném servise, náhradní vozidlo sice zapůjčí, ale za dvojnásobek běžné částky atp. Lovce nehod proto doporučujeme velmi důrazně odmítnout a událost včetně případného odtahu a dalších věcí řešit přímo se svou pojišťovnou. Opět se snadno radí, když člověk zrovna není v šoku. Ale prostě tak se věci mají. Nenechte se napálit!

Přejeme vám hodně šťastných kilometrů bez nehod!

Facebook diskuze